Lehdistötiedote: Avenla kansainvälisen yhtiön tekniseksi toimittajaksi – Ketteryys tämän päivän globaali kilpailuvaltti

Sähköisen liiketoiminnan IT-organisaatio Avenla on tehnyt merkittävän kaupan kansainvälisen yhtiön Arizona Chemicalin kanssa. Kyseessä on yhtiön koko verkkopalvelu-uudistuksen konsultointi ja tekninen toteutus EpiServer CMS -julkaisualustalle. Projekti on valmistunut ja Arizona Chemicalin verkkosivut julkaistu syyskuussa 2009. Maailmanlaajuisen EPiServerin Suomen maajohtaja Kalle Bäckman toteaa, että on todella harvinaista, että suuri yhdysvaltalainen yritys valitsee verkkopalvelulle ulkomaalaisen toimittajan. Etenkin nykyisessä dollarille epäedullisessa taloustilanteessa.

Avenlasta nähdään, että tämän päivän globaaleilla markkinoilla edellytetään vankkaa asiantuntemusta ja osaamista, mutta tärkeä kilpailuvaltti on myös pienemmille yrityksille ominainen ketteryys. Se on yhä useammin myös projektien onnistumisen edellytys. Toimitusajat ovat kiristyneet ja asiantuntijoiden on oltava jatkuvasti käytettävissä, välimatkoista riippumatta. Kansainväliset projektit ovat helposti monikansallisia. Esimerkiksi Arizona Chemicalin verkkopalvelun asiakaspalaverit käytiin kolmen maan välillä.
– Asiakkaan IT-osasto on Yhdysvalloissa Jacksonvillessa, hankkeen projektipäällikkö Hollannissa ja Avenla Suomessa. Pidimme yhteiset puhelinpalaverit iltaisin. Samalla päätettiin toimenpiteistä, jolloin Avenlalta pystyimme lähettämään valmiit osiot jopa seuraavana päivänä. Yhteistyö oli todella saumatonta, kertoo Avenlan projektijohtaja Tomi-Jukka Panttila.

Ketteryys on ratkaisevaa myös kumppaniyhteistyössä. Projektin toinen suomalainen osapuoli oli viestintätoimisto Kreab Gavin Andersonin Helsingin toimisto. Kun viestintätoimisto ideoi verkkosivustoa sisällön ja visuaalisen ilmeen osalta, Avenla toimi suunnittelijoiden teknisenä neuvonantajana.
– Teimme esimerkiksi suosituksia, miten eri ideoita kannattaisi toteuttaa ja konsultoimme, miten eri moduulit verkkosivulla toimivat, Panttila kertoo. Kreab kiittelee tehokkaasta yhteistyöstä, joka auttoi löytämään parhaat ratkaisut ja viemään haastavan kansainvälisen projektin aikataulussaan valmiiksi.
– Sivusto on saanut paljon kehuja aina Ruotsista ja Brysselistä asti, Kreabin viestintäkonsultti Mari Saarteinen lisää.
Avenla jatkaa Arizona Chemicalin verkkopalvelun kehittäjänä edelleen.

Lisätietoja:
Tomi-Jukka Panttila, Projektijohtaja, puh 040 356 1445
Avenla Oy, Moisionkatu 4, 15100 LAHTI

Avenla Oy kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa sähköisen viestinnän välinein. Avenlan toimipaikat ovat Lahdessa ja Helsingissä.

Arizona Chemical on yhdysvaltalainen maailman johtava mäntypohjaisten kemikaalien tuottaja ja jalostaja, jonka toimipaikat ovat Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa.

EPiServer on yksi maailman johtavista sisällönhallintatuotteista (CMS) verkkojulkaisuun ja tiedon hallintaan. Käytössä ympäri maailmaa suurissa verkkopalveluissa, mm. Adidas, Renault, Blue1.